Als het over een TOM Zitting gaat, dan gaat het over een Transactie Officier van Justitie Zitting of OM Zitting. Dit houdt in dat je zonder tussenkomst van een rechter, in overleg met de aanklager een straf accepteert om niet naar de rechter te hoeven gaan. Daarvoor word jij uitgenodigd om een gesprek te hebben bij de Officier van Justitie om daarover een afspraak te maken. Je mag jezelf dan bij laten staan door een advocaat, maar dat hoeft niet. Je kunt die keuze zelf maken. Het wordt wel aangeraden om dat te doen. Regelmatig wordt een straf neergelegd die je bij een rechter helemaal niet opgelegd zou krijgen. Je kunt hierbij denken aan een situatie waarbij je een vrijspraak kunt krijgen of omdat de rechter minder hoog straft. Of misschien wordt er aangeraden een straf maar te accepteren, omdat de rechter anders een hogere straf zou opleggen. Het is goed dat de advocaat je bij de tomzitting dan kan helpen.

Advies inwinnen

Voordat de tomzitting plaats gaat vinden, is het goed om te weten wat jou te wachten staat. Dat kan al de reden zijn om een advocaat in te schakelen zodat je meteen voor bent bereid op wat er komen gaan. Neem de tijd om alles op een rijtje te zetten en stel alle vragen die je hebt. Je kunt maar beter goed voorbereid een gesprek ingaan, zodat je ook weet wat je rechten en plichten zijn. De advocaat kan je hier goed over informeren en zal je dan ook bijstaan bij iedere stap die gezet gaat worden. Je ervaart meteen dat je er niet alleen voor staat, en dat is wel prettig in dergelijke situaties.