Mishandelingszaken zijn vaak ingewikkelde zaken. De definitie van mishandeling in artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht is erg duidelijk, maar in realiteit zijn deze zaken erg vaag, bijvoorbeeld als er sprake is geweest van zelfverdediging. Als je een strafrechtadvocaat mishandeling nodig hebt, kan je dit door de politie laten regelen of je kan dit zelf doen. De betaling gaat vaak Pro Deo, wat betekent dat je een deel betaalt wat wordt berekend naar aanleiding van je salaris. Iedereen die ergens van is beschuldigd heeft recht op een advocaat en dit wordt ook ten zeerste aangeraden.

Mishandeling, wat is dat precies?

Er zijn een paar dingen die moeten zijn voorgevallen als er sprake is van mishandeling. Zo moet er lichamelijk letsel zijn aangedaan en dit moet opzettelijk zijn gebeurd. De zwaarte van de straf wordt bepaald naar aanleiding van het letsel dat is toegedaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten letsel, namelijk klein letsel (een kleine botbreuk of een blauwe plek), zwaar letsel en zware mishandeling met bijvoorbeeld inwendig letsel als gevolg. In de ergste gevallen is de maximale gevangenisstraf 4 jaar.

Was het zelfverdediging?

Ben je beschuldigd van mishandeling, maar was er sprake van zelfverdediging? Dan moet je dit kunnen aantonen. Volgens de wet heb je zelfverdediging gebruikt als je jezelf, iets anders of iemand anders uit noodzaak hebt verdedigd. Het aantonen hiervan is vaak lastig.

De strafrechtadvocaat

Omdat zaken met betrekking tot mishandeling niet simpel zijn, kan een advocaat veel voor je betekenen. Hij zal precies weten hoe hij bijvoorbeeld zelfverdediging kan aantonen. Ook kan hij objectief reageren in situaties waar jij dit misschien niet kan. Na de rechtszaak zal hij ook realistisch kunnen adviseren over verdere stappen en eventueel onderhandelingen met de wederpartij kunnen leiden als dit is opgedragen.